33. niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Przypowieści Salomona 31:10-13,19-20,30-31
Słowo Boże przedstawia obraz doskonałej żony. Fragment ten odnosi się do oblubienicy Chrystusa, Kościoła. Kościół jest małżonką, w której Chrystus pokłada ufność. Kościół przez wszystkie dni swojego istnienia przynosi to, czego potrzebuje oblubienica. Kościół jest zawsze zajęty wykonywaniem misji powierzonej mu przez oblubieńca. Misję ewangelizacji. Pracuje własnymi rękami. Kościół nie jest organizacją, która wyzyskuje, ale Kościół działa jak żona, która wykonuje swoją pracę gorliwymi rękami, wykorzystuje zasoby, którymi dysponuje, z dostępnymi jej możliwościami. Jej główną troską są ubodzy. Otwiera swoje ramiona dla potrzebujących. Nie idzie za próżnością piękna, ponieważ jest mądra. Zastanówmy się: Jak bardzo podziwiam mądrość Kościoła, oblubienicy Chrystusa?