27 Niedziela w Okresie Zwykłym
Świętych Aniołów Stróżów
Ewangelia – Łk 17, 5-10
” Być wyrwanym z korzeniami, a zasadzonym w morzu”. Te słowa są tak radykalne. Być wyrwanym z miejsca, w którym jestem, z którego czuję się u siebie, z którego jestem szczęśliwy, z którego myślę, że daję owoce, i być zasadzonym w morzu, gdzie boję się, że zostanę utopiony, boję się, że nie mogę zapuścić korzeni, że nie mogę dać owoców. Ten ruch jest radykalny. Ten ruch wymaga wiary, radykalnej wiary. Wiara, która pomaga ci przyjąć to wyzwanie, wiara, która daje ci siłę, aby zostać wyrwanym z korzeniami, wiara, która daje ci pewność, aby zostać zasadzonym w morzu. Ta wiara przychodzi, gdy odkrywasz, że jesteś częścią Tego, który cię powołał. Ta wiara przychodzi, gdy odnajdujesz się jako sługa Tego, którego jesteś częścią. Nie masz swojej tożsamości. Ty należysz do Niego. W Nim porzucasz siebie. Ta wiara jest tym, co daje ci siłę, by zostać wykorzenionym z miejsca, w którym jesteś i zasadzonym gdziekolwiek.