3. niedziela okresu zwykłego
Niedziela Słowa Bożego
Pierwsze czytanie – Izajasza 8,23-9,3
„Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światło wielkie; na tych, którzy mieszkają w krainie głębokiego cienia, zabłysło światło”. To jest Słowo Boże wcielone. Słowo na początku stworzyło Światłość. To samo Słowo przez wcielenie staje się światłem dla wszystkich pogrążonych w ciemnościach i wszystkich żyjących w krainie głębokiego cienia. Słowo Boże przyniosło nam światło łaski, światło przebaczenia, światło bycia synami i córkami Boga. Słowo Boże staje się światłem tam, gdzie chodzimy. Gdziekolwiek jesteśmy, światło towarzyszy nam. Nic nie może uczynić cienia nade mną. Żadne przeszkody, żadne problemy, żadne przeciwności nie mogą wywołać cienia we mnie. Bo niezależnie od okoliczności i sytuacji jest światło. Tylko jeden warunek, musimy otworzyć oczy. Jeśli zamkniemy oczy i powiemy, że nie widzimy światła. Nikt nam nie pomoże. Gdy pozwolimy, by światło Słowa Bożego zagościło w naszym życiu, nasza radość będzie większa i sprawi, że wzrośnie. Nawet w małych rzeczach będziemy się cieszyć i radować. Ponadto Słowo Boże złamie jarzmo, które na nas ciąży, jarzmo naszej pychy, naszego ego, naszej zazdrości. Zastanówmy się: Czy moje oczy są otwarte, aby zobaczyć światło Słowa Bożego?