30. niedziela w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 18, 9-14
Jezus mówi przypowieść o tych, którzy „szczycili się tym, że są cnotliwi, a wszystkimi innymi gardzili”. Szczycenie się tym, że jest się cnotliwym, jest tym, co robimy, gdy chcemy się poczuć lepsi od innych, ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy lepsi od innych. Tak więc nasze pobożne działania dają nam fałszywe zapewnienie, że jesteśmy lepsi. Jakość życia nie jest mierzona pobożnymi czynnościami, które wykonujemy, ale tym, jak bardzo kochamy. Liczy się to, jak bardzo jesteś pokorny, aby kochać. Im bardziej jesteś pokorny, tym bardziej potrafisz kochać. Intensywność miłości jest mierzona siłą pokory. A jakość życia mierzy się intensywnością miłości. Ale kiedy pobożne działania nie generują miłości, zmuszają nas do gardzenia wszystkimi innymi. Bo stawia cię w centrum, a reszta świata jest bezwartościowa. Bądźmy pokorni wobec miłości, a potem reszta naszych działań niech będzie wokół tej zasady.