1. niedziela Adwentu
Pierwsze czytanie – Izajasza 63:16-17,64:1,3-8
„A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem; my gliną, Ty garncarzem, wszyscy jesteśmy dziełem Twojej ręki”. Jest to bardzo dobry opis tego, kim jesteśmy. Pan jest naszym Ojcem. On nas formuje. Jesteśmy dziełem Jego rąk. Mamy jednak wolność i wolny wybór. Dzięki naszej wolności możemy oprzeć się dziełu Jego rąk. Garncarz pracuje z gliną, ponieważ glina pozwala garncarzowi z nią pracować. Glina dostosowuje się do rąk garncarza bez stawiania oporu. Glina jest miękka jak woda. Kiedy nie pozwalamy się formować przez Pana, naszego Ojca, oddalamy się od bycia dziełem Jego rąk. Musimy współpracować z łaską, abyśmy byli miękcy i posłuszni rękom naszego Pana. Kiedy nie współpracujemy z łaską, jesteśmy twardzi i nieposłuszni. Zastanówmy się: Czy jestem posłuszny rękom Pana, który mnie kształtuje?