1. niedziela zwykła
    Ewangelia – Marka 1:29-39
    „Wszyscy cię szukają”. A On odpowiedział: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem”. W tych słowach Jezusa widzimy, że chce On dotrzeć do wszystkich. Nie idzie do tych, którzy już Go znali. Idzie do nowych miejsc i miast, aby tam również mógł głosić. Dobra Nowina o tym, że Bóg nas kocha, nie jest czymś zarezerwowanym tylko dla niektórych. Musi być głoszona wszystkim. Dlatego nie możemy uważać kogoś lub czegoś za obce. Wygodnie jest być pośród ludzi, których się zna. Ale kiedy chcemy głosić Ewangelię nowym ludziom i w nowych miejscach, będziemy mieli inne wyzwania. Ale właśnie po to zostaliśmy powołani. Nie odwracajmy więc twarzy od nowych ludzi, którym również musimy głosić Dobrą Nowinę. Zastanówmy się: Musimy wyjść z naszej strefy komfortu, aby głosić Ewangelię wszystkim.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)