27. niedziela zwykła
Pierwsze czytanie – Izajasza 5:1-7
„Pozwólcie mi zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości do winnicy”. Cała historia zbawienia jest pieśnią miłości Boga do nas. Winnica jest otoczona osobistą opieką. „Wykopał ziemię, oczyścił ją z kamieni i zasadził w niej wybrane winorośle”. Bóg troszczy się o nas w osobisty sposób. Powołuje nas, oczyszcza i napełnia łaskami, abyśmy mogli być narzędziami Jego miłości. Ale często nie przekazujemy miłości Boga, ale nasz egoizm. Wyrażają to słowa Proroka. „Spodziewał się, że wyda winogrona, ale dała tylko kwaśne winogrona”. Kwaśne winogrona naszego samolubstwa są tym, co produkujemy po otrzymaniu wszystkich łask. Ale Bóg jest miłosierny i nie opuszcza nas. Zastanówmy się: Czy przekazuję Bożą miłość, czy mój egoizm?