CHLEB POWSZEDNI

Piątek 14 kwietnia

Piątek wielkanocny
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 4, 1-12
W tym fragmencie widzimy wyznanie Piotra, napełnionego Duchem Świętym. „Bo ze wszystkich imion na świecie podanych ludziom, to jest jedyne, przez które możemy być zbawieni”. Tym jedynym imieniem jest Jezus Chrystus. Cokolwiek posiadamy, Jezus Chrystus jest jedynym, przez którego możemy być zbawieni. Kogokolwiek znamy, Jezus Chrystus jest jedynym, przez którego możemy być zbawieni. Kimkolwiek jesteśmy, Jezus Chrystus jest tym, który nas zbawi. Oznacza to, że centrum naszego życia jest Jezus Chrystus. Wszystko w naszym życiu musi być zorganizowane wokół osoby Jezusa Chrystusa. Każdy w naszym życiu musi być rozmieszczany po osobie Jezusa Chrystusa. Nasze życie osobiste musi być rozwijane w relacji z osobą Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak nie planujemy naszego życia, to Zmartwychwstanie Jezusa nas drażni. Bo Zmartwychwstanie Jezusa żąda od nas postawienia Jezusa w centrum naszego życia. Zastanówmy się: czy jesteśmy gotowi zorganizować nasze życie wokół Jezusa Zmartwychwstałego?

Share: