Święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup, męczennicy
Piątek 24. tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 8, 1-3
„…kilka innych, które zaopatrywały je z własnych środków”. Ewangelia mówi o odważnych kobietach, które szły za Jezusem i dodaje to zdanie: „zaopatrywały Jezusa i Jego uczniów z własnych środków”. Często nasze pójście za Jezusem jest poszukiwaniem zasobów. Stajemy się ofiarami naszego własnego poszukiwania środków na pomoc innym i na realizację projektów. Ale w dzisiejszej Ewangelii widzimy te odważne kobiety, które idą za Jezusem i zapewniają im „WŁASNE ZASOBY”. Musimy iść za Jezusem z naszymi własnymi zasobami. Przez większość czasu szukamy zasobów i lamentujemy, że ich nie znaleźliśmy. Dla innych poszukiwanie zasobów polega na szukaniu szkoleń. To nie jest to, co mówi nam przesłanie Ewangelii. Idź za Jezusem z własnymi zasobami, z własnym sercem, pomagaj tym, którzy są wokół nas z własnymi zasobami. Aby czynić dobro nie potrzebujemy kursu czy projektu, wystarczy otworzyć swoje serce i umysł na wołanie i łzy innych.