Piątek III tygodnia Wielkiego Postu
Święty Patryk, biskup, misjonarz
Pierwsze czytanie – Ozeasz 14, 2-10
W tych słowach proroka Ozeasza możemy dostrzec bezwarunkową miłość Boga. Miłość Boga pomimo naszych grzechów i naszych wad. Miłość przebaczającą. Uleczę ich nielojalność, będę ich kochał całym sercem, bo mój gniew odwrócił się od nich. Uzdrawiająca miłość Boga, która uleczy naszą nielojalność. I ta miłość jest bez zastrzeżeń z powodu naszych przeszłych grzechów. Ale On będzie kochał całym swoim sercem. Jakie to piękne i bezwarunkowe! Nie tylko to, że On chce spaść na nas jak rosa. Chce dać swoją łaskę, abyśmy rozkwitali we wszystkich zmysłach. Zakwitnie jak lilia i wypuści korzenie jak topola, jego pędy rozejdą się daleko; będzie miał piękno oliwki i zapach Libanu. Wrócą, by żyć w moim cieniu; będą uprawiać kukurydzę, która kwitnie, będą uprawiać winorośl tak renomowaną jak wino z Helbonu. Miłość Boga jest bezwarunkowa w przebaczaniu i w dawaniu. Ta miłość jest, że musimy zrozumieć i żałować, jeśli zgrzeszyliśmy. Musimy powiedzieć: „Zabierz wszelką nieprawość, abyśmy mogli znów mieć szczęście i ofiarować Ci nasze słowa chwały”. Zastanówmy się: Wielki Post to czas, aby zrozumieć bezwarunkową przebaczającą i dającą miłość Boga i żałować za nasze grzechy.