Piątek 19 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Jozuego 24:1-13
W tym opowiadaniu Słowa Bożego przez Jozuego widzimy coś bardzo szczególnego. Jak Bóg troszczy się o swój lud! W Słowie Bożym czytamy 17 razy „ja” w tym krótkim fragmencie. W tym sensie, że Bóg troszczy się o rzeczy bardzo osobiście. W tym widzimy, jak Bóg nam towarzyszy! Jak Bóg przygotowuje dla nas swój plan! Jak Bóg przygotowuje przewodników i liderów w naszym życiu! Jak Bóg nas zbawia! Jak Bóg zmienia dla nas historię! Jak Bóg nas wyzwala! To jest Pan, którego czcimy. To jest Pan, którego musimy spotkać w naszym życiu. Zastanówmy się: Czy dostrzegam osobiste interwencje Pana w moim życiu?