Piątek 22 tygodnia okresu zwykłego

Pierwszy piątek: Powierzmy się Najświętszemu Sercu Jezusa

Nowe wino potrzebuje świeżych bukłaków. Nowe wino to nowa rzeczywistość, którą przyniósł nam Jezus. Miłość Boga przyniesiona nam przez Osobę Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy tę miłość zawrzeć w naszych sercach, musimy uczynić nasze serca nowymi i świeżymi. Z naszym starym sercem nie możemy pomieścić tej nowej rzeczywistości miłości Boga w Jezusie. Musimy widzieć tak, jak Jezus widzi świat, a nie tak, jak my chcemy go widzieć. Musimy przemienić nasze serce, aby było jak serce Jezusa, aby było wypełnione tą miłością. „Jezu cichy i pokornego serca… uczyń serce moje podobnym do Twojego”.