Święty Alojzy Gonzaga, zakonnik
Piątek 11. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Mateusz 22:34-40
„Drugie do niego podobne”. Pierwszym przykazaniem jest miłować Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Jest to największe i pierwsze przykazanie. Drugie przypomina pierwsze. Drugim jest „Masz miłować bliźniego swego jak siebie samego”. To drugie przypomina pierwsze. Miłowanie bliźniego przypomina miłowanie Pana. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że drugie przykazanie przypomina pierwsze. Jeśli więc nie przestrzegamy drugiego, nie przestrzegamy pierwszego. Ponieważ drugie przypomina pierwsze. Pierwsze przykazanie nie może być przestrzegane, jeśli nie przestrzegamy drugiego, ponieważ drugie przypomina pierwsze. To wzajemne powiązanie między przykazaniem miłości Boga, naszego Pana, a przykazaniem miłości bliźniego jak siebie samego jest tak nieodłączne, że te dwa przykazania zawsze idą w parze. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję, kiedy rozdzielam przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego?