Święty Pius z Pietrelciny (Ojciec Pio)
Ewangelia – Łk 9,18-22
Pewnego dnia, gdy Jezus modlił się sam w obecności swoich uczniów, postawił im takie pytanie: … „Ale wy – powiedział – za kogo wy mnie uważacie?” Jezus modlił się sam w obecności uczniów i zadał pytanie o ich relację do Niego. Modlitwa jest momentem, w którym odkrywasz swoją relację do Jezusa. Pytał o innych, a potem także i samych uczniów. Oznacza to, że nasza relacja z Jezusem jest czymś, co musimy odkryć sami w obecności Jezusa sam na sam na modlitwie. Tutaj modlitwa i przebywanie sam na sam z Jezusem są ważnymi elementami. Jest jeszcze jeden dodatkowy element. Nasza relacja z Jezusem jest nierozerwalnie związana z tajemnicą paschalną. Oznacza to, że możemy odnaleźć głębię naszej relacji z Jezusem, kiedy przechodzimy przez trudne momenty życia. Jeśli w tych chwilach znajdujemy światło, to jesteśmy w prawdziwej relacji z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W przeciwnym razie znamy tylko Jezusa w opinii innych, a nie Jezusa odkrytego przez nas samych w Jego obecności na modlitwie.