Piątek 20 tygodnia okresu zwykłego
Święty Ludwik
Święty Józef z Calasanz, kapłan
Pierwsze czytanie – Rut 1:1,3-6,14-16,22
„Nie naciskaj na mnie, abym cię opuścił i odwrócił się od twego towarzystwa, bo gdziekolwiek pójdziesz, pójdę, gdziekolwiek zamieszkasz, zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem”. Te słowa Rut są tak głębokie w relacji w rodzinie. Rut całkowicie przyjmuje wiarę i zwyczaje swojego męża na zawsze. W słowach Rut widzimy, jak bardzo utożsamia się ona z wiarą swojego męża. Nie tylko to, ale także jej relacja z Naomi, jej teściową. W czytaniu widzimy: „Lecz Rut przylgnęła do niej”. To jest głębia relacji. Przylgnięcie do drugiej osoby. Rut całkowicie przyjmuje sercem zwyczaje i wiarę swojego męża. A wraz z tym rodzinę męża na zawsze. To przylgnięcie do rodziny męża uczyniło ją częścią genealogii Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg nas powołuje, bądźmy gotowi całkowicie i na zawsze przylgnąć do Bożego planu. To czyni różnicę w naszym życiu. Zastanówmy się: Czy jestem gotowy całkowicie i na zawsze przylgnąć do Bożego planu?