Piątek 16 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 20:1-17
„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów oprócz Mnie”. Jest to Słowo Boże, które ustanawia fundamentalną relację między Bogiem a nami. Bóg jest tym, który wyprowadza nas z niewoli i nędzy. Niewoli i nędzy stworzonej przez nasze wybory i nasz sposób życia. Z tej niewoli Bóg nas wyzwala. Ponieważ jesteśmy Jego stworzeniami, a On stworzył nas jako osoby wolne. Kiedy więc stajemy się niewolnikami jakiejkolwiek sytuacji z powodu naszych złych i niewłaściwych wyborów, Bóg nas wyzwala. W zamian za to wyzwolenie musimy uznać wyjątkowe istnienie Boga. Nie możemy myśleć o wielu bogach. Ale tylko o jednym Bogu, w którym jesteśmy wyzwoleni. Tylko jeden Bóg może nas wyzwolić, ponieważ w tym jednym Bogu jest wolność. W chwili, gdy myślimy o innych bogach, tracimy wiarę w jakiegokolwiek Boga. Ponieważ w wielu bogach nie ma Boga, ale tylko mój egoizm, aby stworzyć własnego boga. Tutaj stajemy się niewolnikami własnego egoizmu. Prawdziwy, jedyny Bóg jest wyzwolicielem. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję rolę Boga w moim wyzwoleniu z niewoli mojego egoizmu?