Piątek 26. tygodnia w okresie zwykłym
Święty Hieronim, kapłan, doktor Kościoła
Ewangelia – Łk 10, 13-16
„Gdyby cuda czynione w was były czynione w Tyrze i Sydonie, już dawno by się nawrócili”. Dlaczego Jezus Chrystus stawia akcent „gdyby”? Ponieważ szanuje naszą wolność i nasze serce. Nasze otwarcie serca jest kluczem do wszystkiego. Jeśli nasze serce nie dostrzeże działania Ducha w nas, nie ma mowy o nawróceniu. Jeśli nasze serce nie odpowie na dobre natchnienie, nie ma mowy o nawróceniu. Jeśli nasze serce nie dokona dziś tego, co sugeruje Słowo Boże, nie ma mowy o nawróceniu. Jeśli nasze serce nie widzi tego, co nakazuje nam zrobić Msza Święta, nie ma mowy o nawróceniu. Jeśli nasze serce nie widzi wzoru naszych świętych, nie ma mowy o nawróceniu. Jeśli nasze serce nie słucha tego, co mówi Matka Kościół, nie ma mowy o nawróceniu. Jeśli nasze serce nie dostrzega dobra, które inni nam czynią i nie ma w nim wdzięczności, nie ma mowy o nawróceniu. Fragment Ewangelii stawia pytanie: czy nasze serce jest otwarte na nawrócenie?