Poniedziałek 6 tygodnia okresu zwykłego
Ewangelia – Marka 8:11-13
Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu”. Wiara nie jest poszukiwaniem znaków. Ponieważ wiara jest relacją zaufania. Wiara w Jezusa nie powinna być budowana na znakach. Powinna być budowana na naszym całkowitym zaufaniu do Niego. Kiedy szukasz znaków, oznacza to, że masz wątpliwości. Nie ma relacji. To nie znaki przynoszą wiarę. To wiara przynosi znaki. Takie podejście do wiary polega na głębokiej, osobistej relacji z Jezusem, naznaczonej zaufaniem, miłością i zaangażowaniem, bez konieczności ciągłego zewnętrznego potwierdzania poprzez znaki. Ten rodzaj wiary jest transformujący, zdolny do przynoszenia znaków i cudów jako produktu ubocznego, a nie warunku wstępnego. Chodzi o wiarę w suwerenność i dobroć Boga, niezależnie od okoliczności czy widoczności cudów. W tym ujęciu wiara jest zarówno darem, jak i wyborem, decyzją o zaufaniu Jezusowi i Jego słowu, nawet gdy zewnętrzne dowody wydają się nieobecne lub sprzeczne z nadzieją. Zastanówmy się: Wiara jest relacją z Jezusem, a nie rezultatem znaków czy cudów.