Poniedziałek 24 tygodnia w okresie zwykłym
lub Najświętsze Imię Maryi
Ewangelia – Łk 7, 1-10
„…. ale daj słowo i niech mój sługa będzie uzdrowiony” Oto widzimy przykład, w którym wiara przeradza się w całkowite oddanie się w ręce Boga. Kiedy wiara zamienia się w porzucenie siebie, wiara staje się miłością. To jest wiara, która jest wolna od wszelkich domniemań. Kiedy w wierze brakuje miłości, wiara staje się serią założeń i przesłanek. Wiara staje się rozwiązaniem, a nie relacją. Natomiast gdy wiara jest miłością, wiara staje się relacją. Jest to radość z chodzenia razem z Jezusem. Nic więcej nie potrzeba. Przed wiarą tego setnika z Kafarnaum, przeanalizujmy jakość naszej wiary. Czy nasza wiara, to wiara wypełniona miłością, relacją ? Czy też nasza wiara, wypełniona przypuszczeniami, rozwiązaniem?