CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 20 lutego

Poniedziałek 7. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie: Syr 1, 1-10
Mądrość jest dziełem Boga. Różni się od inteligencji i nauki. Bo jak mówi Eklezjastyk: „Wszelka mądrość jest od Pana”. Nie tylko, że mądrość jest od Boga i pozostanie na wieki z Boga. „…i jest Jego własnością na zawsze”. Dlatego tak ważne jest, aby mieć tę mądrość, która pochodzi od Boga i która pozostaje u Boga. Jest ona darem. „On sam ją stworzył, wejrzał na nią i ocenił, i rozlał ją na wszystkie swoje dzieła, aby była u wszystkich ludzi jako Jego dar, i przekazał ją tym, którzy Go miłują”. Mądrość Boża została stworzona, aby być darem dla tych, którzy kochają Boga. Oznacza to, że Mądrość jest wynikiem miłości. Jest ona wynikiem twojej miłości do Boga. Im bardziej kochasz Boga, tym bardziej mądrość Boża będzie ci towarzyszyć. Mądrość, która pochodzi z miłości, ma logikę miłości, ma perspektywę miłości i ma motyw miłości. Musimy naprawdę pragnąć tej mądrości kochając Boga. Zastanówmy się: Czy naprawdę pragnę mądrości od Pana z moją miłością do Niego?

 

Share: