CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 23 stycznia

Poniedziałek 3 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Hbr 9,15,24-28
„Ponieważ ludzie tylko raz umierają, a po tym przychodzi sąd, więc i Chrystus tylko raz ofiaruje się, aby wziąć na siebie winy wielu, a gdy ukaże się po raz drugi, to nie po to, aby rozprawić się z grzechem, lecz aby wynagrodzić zbawieniem tych, którzy na Niego czekają.” Autor wyraźnie mówi o odkupieniu ofiarowanym nam przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus ofiarował siebie na krzyżu, aby zmazać nasze grzechy. „…Jego śmierć miała miejsce, aby przekreślić grzechy, które naruszyły wcześniejsze przymierze”. Kiedy ludzkość nie posłuchała Boga, nasza relacja z naszym Stwórcą uległa zmianie przez nasz zły wybór. Jezus Chrystus przez swoją ofiarę odkupił nas raz na zawsze. Jego wybór skorygował wszystkie nasze złe wybory. Teraz w Nim dokonujemy właściwych wyborów. Podążamy za Nim, aby odnieść się do Boga. Odkupienie, które otrzymaliśmy, nie znajduje się w stworzonym przez człowieka sanktuarium, ale w osobie Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą, która jest wieczna. Przez Jego ofiarę każda chwila jest dla nas chwilą odkupienia, o ile odnosimy się do Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: czy ja czynię tę chwilę, chwilą odkupienia przez moją relację do Jezusa Chrystusa?

Share: