Poniedziałek 26. tygodnia w okresie zwykłym
Święci Kosma i Damian, Męczennicy
Ewangelia – Łk 9, 46-50
„Bo najmniejszy wśród was wszystkich, to ten, który jest wielki”. Jaka logika kryje się za tą myślą? Wydaje się, że to sprzeczność. Być najmniejszym i jednocześnie być wielkim. Taka jest logika Boga. Kiedy nie masz nic lub kiedy jesteś niczym, wtedy jesteś najmniejszy. Jak to się dzieje? Dzieje się to poprzez proces ogołacania siebie. Zasada wcielenia. Bóg ogołocił samego siebie, aby stać się człowiekiem. W naszym przypadku musimy ogołocić się z naszego egoizmu, z naszego ego. Wtedy właśnie materializuje się proces stawania się najmniejszym. Gdy to się stanie, człowiek staje się wielki, bo ta osoba potrafi kochać najbardziej. Dlatego dzisiaj medytując nad Ewangelią, spróbujmy ogołocić siebie, abyśmy mogli kochać najbardziej.