Maryja, Matka Kościoła
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 1:12-14
W tym czytaniu widzimy Maryję, Matkę Kościoła. Jezus został wzięty do nieba, a apostołowie modlą się o Ducha Świętego. Są zgromadzeni wokół Matki Maryi, która jest w wyjątkowej relacji z Trójcą Świętą. Została poczęta przez Ducha Świętego, będąc całkowicie posłuszną Woli Ojca i urodziła Jezusa Chrystusa. To jest wzór Kościoła. W Maryi Kościół uczy się od Ducha Świętego być Matką, która ukazuje Boga Ojca przez Syna. To wzywa każdego z nas do głębokiej relacji z Matką Maryją. Macierzyństwo Matki Maryi jest dla nas ochroną, ponieważ w Jezusie Chrystusie wszyscy stajemy się synami i córkami Matki Maryi. Jednocześnie Matka Maryja jest żywym i aktywnym wzorem, w którym możemy się przemieniać, aby być całkowicie posłusznymi woli Boga Ojca. Nabożeństwo do Matki Bożej jest nie tylko wstawiennictwem, ale procesem przemiany siebie w prawdziwego chrześcijanina. Zastanówmy się: czy moje nabożeństwo do Matki Bożej ma na celu jedynie wstawiennictwo, czy też jest ukierunkowane na przemianę samego siebie?