CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 6 lutego

Święci Paweł Miki i jego Towarzysze, Męczennicy
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 1, 1-19
Czytając narrację o stworzeniu jedna prawda staje się bardzo wyraźna. Wszystko pochodzi od Słowa Bożego. „Bóg powiedział: 'Niech stanie się światłość’, i stała się światłość”. Wtedy Bóg zobaczył, że to co powstało jest dobre. Wszystko w przyrodzie pochodzi ze Słowa Bożego i jest dobre. Dalej w czytaniu widzimy, że Bóg każdej stworzonej istocie wyznacza miejsce i rolę. Musimy tę prawdę bardzo dobrze zrozumieć, aby mieć właściwą relację z otaczającą nas przyrodą. Jest to bardzo ważne, abyśmy znaleźli swoje miejsce w tym obrazie. Wszystko w naturze jest zamierzone przez Boga i jest przez Niego zatwierdzone jako dobre. Co więcej, każda stworzona istota ma swoją rolę i odpowiedzialność. Jaka więc musi być nasza relacja do natury? Nasza relacja do natury musi być relacją, która szanuje tę prawdę. Prawda o stworzeniu, która musi stać się częścią naszego życia, która czyni nas wrażliwymi na wszystkie kwestie ekologiczne i wrażliwymi na ból każdej istoty stworzonej. I od tej prawdy nie możemy się oddalić. Ta prawda została nam powierzona, byśmy się nią z odpowiedzialnością opiekowali. Zastanówmy się: na ile jestem wrażliwy na prawdę o stworzeniu, że wszystko pochodzi od Boga i wszystko ma swoje dobre miejsce w stworzeniu?

Share: