1. W pierwszym czytaniu spotykamy Boga, który naprawdę chce być naszym ojcem.  Ojca, który nas chroni, który nas koryguje, który nas szanuje i Ojca, który nigdy nas nie opuści. (2 Samuela 7:1-5, 8-12, 14, 16)
  2. Z drugiego czytania wiemy, że w Jezusie objawia się tajemnica oblicza tego Ojca. Objawienie to wymaga wiary, a wiara wymaga posłuszeństwa. Ponieważ On chce być naszym jedynym Ojcem. (Rz 16:25-27)
  3. W odpowiedzi Maryi na objawienie Anioła Gabriela rozumiemy, czym jest posłuszeństwo wiary. Jest to zgoda na to, aby być tym, kogo Bóg chce w oparciu o wiarę na Słowie Bożym. Wprowadzić niemożliwe do sfery możliwości poprzez współpracę z Bogiem. Przyzwolenie na działanie Ducha Świętego w nas.  Gotowość do bycia w cieniu najwyższego.  Bóg staje się bohaterem w twoim życiu. (Łk 1, 26-38)

Don Giorgio