Nie zadowalajmy się tylko zewnętrznym przestrzeganiem zasad wartości, ale także wewnętrznymi postawami. Zewnętrzne przestrzeganie jest ważne, bo dzięki niemu dokonujemy realnych zmian w naszym życiu. Jednak są to zmiany, które nie mają życia, bo postawy i myśli są tymi, które dają życie zewnętrznym zachowaniom. Postawy zewnętrzne pozbawione wnętrza tworzą w nas dwoistość, z którą trudno sobie poradzić, często nawet się ścierają. Ale gdy postawa wewnętrzna kieruje zewnętrznymi zachowaniami, rośnie spójność i kiełkuje szczęście.

Don Giorgio