A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.

 

Wieczorem w Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne, wspominając Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami w Jerozolimie. Modli się z nimi, łamie chleb i dzieli się kielichem. Tymi gestami antycypuje dar z siebie na krzyżu i rozjaśnia jego znaczenie. Następnie obmywa uczniom nogi, aby mogli zrozumieć nowy sposób życia, który im daje. Za każdym razem, gdy bierzemy udział w Eucharystii, zasiadamy z Nim do stołu, jak podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Panie Jezu,

na Twojej Ostatniej Wieczerzy

dajesz nam sakrament swojej miłości.

Jesteśmy wezwani do Twojego stołu,

karmisz nas swoim Słowem,

i darem Twojego Ciała i Krwi.

Zostań z nami i zaproś nas znowu

by stać się Twoimi świadkami w świecie

obmywać stopy ubogim, pokornym, potrzebującym.

Spraw, abyśmy każdego dnia mogli Cię naśladować,

bez oszczędzania siebie, i tylko z miłości.

Florenzo Salvi

Giampietro Polini