Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Dziewica, Doktor Kościoła
Sobota 26 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 10, 17-24
„za to, że zakryłeś te rzeczy przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś je prostym dzieciom”. Dlaczego radość nieba jest ukryta dla uczonych, a objawiona dzieciom? Radość nieba jest objawiona tym, którzy potrafią przyjąć słodycz teraźniejszości bez żadnych kalkulacji. Dzieci mogą przyjąć obecną chwilę i całą radość obecnej chwili bez dokonywania jakichkolwiek obliczeń osobistych korzyści. To przyjęcie łaski każdej chwili w naszym życiu jest bardzo ważne. To przyjęcie łaski każdej chwili jest możliwe tylko wtedy, gdy potrafisz oddać się w ręce Boga, który cię kocha. To oddanie realizuje się w modlitwie. To oddanie staje się programem życia w kontemplacji. To porzucenie staje się decyzją życia w każdej chwili, w uznaniu, że szczęśliwe są oczy, które widzą to, co ja widzę w Eucharystii, bo mówię wam, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co ja widzę w Eucharystii, a nigdy tego nie zobaczyli; usłyszeć to, co wy słyszycie w Słowie Bożym, a nigdy tego nie usłyszeli.