Niepokalane Serce Maryi
Sobota 10 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Iz 61, 9-11
„Raduję się w Panu”. To jest Niepokalane Serce Maryi. Radość w Panu. Jest to podwójna radość. Radość w Panu i radowanie się tą radością w Panu. Maryja znajduje swoją radość w Panu, a następnie żyje z tą radością w szczęściu. Odnalezienie radości w Panu i życie z tą radością to Niepokalane Serce Maryi. W ten sposób dusza raduje się w moim Bogu. Życie z radością znalezioną w Panu jest przyobleczeniem się w szaty zbawienia. Im więcej radości ktoś znajduje w Panu, tym bardziej niepokalane jest jego serce. Niepokalane Serce Maryi znajduje radość tylko w Panu i żyje tylko w tej radości. Im bardziej nasza radość jest uwolniona od innych rzeczy, tym bardziej jesteśmy blisko radości w Panu. Zastanówmy się: Ile radości znajduję w Panu i na ile żyję tą radością?