Sobota 30. tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 14:1,7-11
„…Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Pomyślimy, jak się wywyższamy? Wywyższam się w tych wszystkich momentach, w których udaję, że jestem kimś więcej niż jestem. Wywyższam się w tych wszystkich momentach, w których wiążę się z kimś, kto jest u władzy, albo chcę się przyjaźnić z ludźmi u władzy, z moich egoistycznych powodów. Wywyższam się we wszystkich tych momentach, w których szukam sztandarów lub sloganów, aby projektować siebie. We wszystkich tych momentach postępujesz wbrew Ewangelii, ponieważ postępujesz wbrew Bogu, który chce, abyś był sobą. Dlatego właśnie stajesz się pokorny. Przeciwnie, kiedy jesteś pokorny, akceptujesz i jesteś tym, czym jesteś, Bóg przejmuje kontrolę nad twoim życiem i zostaniesz wywyższony.