Środa 14 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia Mateusza 10:1-7
„A idąc, głoście, że bliskie jest królestwo niebieskie”. To jest przesłanie Jezusa, które musi być głoszone. Aby głosić to przesłanie, Jezus dał im władzę nad duchami nieczystymi z mocą wypędzania ich i leczenia wszelkiego rodzaju chorób i dolegliwości. Władza, która pochodzi od Jezusa, polega na głoszeniu królestwa niebieskiego. Często zapominamy, dlaczego otrzymaliśmy władzę w Kościele. Ale w tym fragmencie wyraźnie widzimy, że autorytet został nadany tylko w jednym celu: „Idąc, głoście, że królestwo niebieskie jest blisko”. To głoszenie musi być poświadczone przez uwidocznienie obecności Boga. Obecność Boga daje pewność, że królestwo niebieskie jest blisko. Można to zrobić tylko wtedy, gdy naszym autorytetem sprawimy, że inni poczują miłość Boga i nadzieję w Panu. Zastanówmy się: Czy wykorzystuję dany mi autorytet, aby uobecniać miłość Boga innym?