Środa Popielcowa
Ewangelia – Mateusza 6:1-6,16-18
Dziś jest dzień rozpoczęcia Wielkiego Postu. Jest to duchowa podróż z niewoli do wolności, analogiczna do biblijnego exodusu z osobistą i wspólnotową podróżą Wielkiego Postu, jak mówi papież Franciszek. Bóg pragnie naszego wyzwolenia zarówno z niewoli fizycznej, jak i duchowej, czego przykładem jest ucieczka Izraelitów z Egiptu i otrzymanie przez nich Dziesięciu Przykazań. Jest to droga każdego z nas do wyzwolenia się z grzechu i cierpienia. Wymaga to odnowienia nadziei i zaangażowania w zmianę, zarówno osobistą, jak i wspólnotową, zachęcając do działań, które odzwierciedlają prawdziwą miłość do Boga i bliźniego. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, że ta podróż musi opierać się na osobistej relacji z Bogiem Ojcem, a nie tylko na zewnętrznych działaniach lub obserwacjach. Ważne jest stworzenie osobistej relacji z Bogiem Ojcem. Jest to ważne, aby zrozumieć plan Boga dla nas, który realizuje się w tajemnicach paschalnych Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Wielki Post musi być podróżą do głębokiej relacji z Bogiem Ojcem.