CHLEB POWSZEDNI

Środa, 18 stycznia

Środa 2. tygodnia Czasu Zwykłego
Pierwsze czytanie – Hbr 7:1-3,15-17
„Staje się to jeszcze wyraźniej widoczne, gdy pojawia się drugi Melchizedek, który jest kapłanem nie na mocy prawa o fizycznym pochodzeniu, ale mocą niezniszczalnego życia”. Rozróżnienie między kapłanem na mocy prawa o fizycznym pochodzeniu a na mocy niezniszczalnego życia jest bardzo wyraźne. „Pozostaje kapłanem na wieki”. Łaska ma moc niezniszczalnego życia, które może nas przemienić na wieki. Zmiany, których dokonujemy w naszym życiu, przemiany, których dokonujemy w naszym życiu, muszą być przez moc tej łaski. Jeśli próbujemy dokonać zmian lub transformacji z powodu presji sytuacji lub z powodu naszych egoistycznych intencji, nie będzie to trwałe. Dobro, które wychodzi z nas dzięki łasce Bożej, będzie trwało na wieki. Tak więc, bardzo ważne jest, aby upewnić się, że nasze nawrócenie i przemiana są przez działanie łaski Bożej. Wtedy efekty pozostaną na zawsze. Zastanówmy się: Czy nasza przemiana i nawrócenie jest rzeczywiście motywowane łaską, czy tylko koniecznością wynikającą z sytuacji?

Share: