Świętego Mateusza, Apostoła, Ewangelisty
Ewangelia – Mt 9,9-13
Gdy Jezus szedł dalej, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego przy domu celnym, i rzekł do niego: „Pójdź za mną”. A on wstał i poszedł za nim. Miłość Boga wyprowadza Mateusza z jego miejsca na nowe miejsce. Z komory celnej na drogę Jezusa. My często widzimy granice osoby i na nich się zatrzymujemy. Ale Bóg widzi granice osoby, ale nie zatrzymuje się na nich. Boża miłość idzie dokładnie tam, gdzie jesteśmy i wyprowadza nas z tego miejsca. Nie ma granic, gdzie miłość Boga nie może dotrzeć. Mateusz dobrze reaguje. Wstaje i idzie za Jezusem. Nasza odpowiedź na Bożą miłość zmienia bieg naszego życia. Mateusz już nie zbiera podatków na kogoś innego. Mateusz zbiera łaski Bożej miłości dla siebie i tych, którzy go otaczają. Mateusz nie tkwi w miejscu, ale idzie za Jezusem. Jest wyzwolony. Odpowiedz na Bożą miłość i zmień bieg swojego życia.