Środa 26. tygodnia w okresie zwykłym
Święty Wacław, Męczennik
Święci Laurencja Ruiz i Towarzysze, Męczennicy
Ewangelia – Łk 9, 57-62
Chcemy iść za Jezusem. To jest pewne, ale mamy swoje warunki. Naszym powołaniem jest pójście za osobą, za Jezusem Chrystusem. Nie idei, nie jakichś ideałów. Różnica między podążaniem za osobą a ideą jest taka. Kiedy podążasz za ideą, możesz włożyć w nią swoje własne pomysły i zasady. Ale kiedy podążasz za osobą, musisz podążać w pełni za tą osobą bez warunków. Nasze warunki nie mogą być częścią naszego naśladowania, ponieważ w naśladowaniu Jezusa Chrystusa rezygnujemy ze wszystkich naszych warunków. Warunki czynią ucznia kompromisowym. Natomiast bezwarunkowe naśladowanie czyni z nas radykalnych uczniów. Dzisiejsza Ewangelia prosi nas, abyśmy zastanowili się: moje naśladowanie Jezusa Chrystusa, czy jest to naśladowanie kompromisowe czy radykalne?