Środa 21 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 List do Tesaloniczan 2:9-13
„Możecie sobie przypomnieć, jak traktowaliśmy każdego z was, jak ojciec traktuje swoje dzieci, ucząc was tego, co słuszne, zachęcając was i apelując do was, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do uczestnictwa w chwale swego królestwa”. W tych słowach możemy zobaczyć, jak wiara w Jezusa Chrystusa przynosi nowy sposób interakcji. Ludzie sprawujący władzę zachowują się jak ojciec wobec wszystkich, bez wyjątku. Nauczają, co jest właściwe i zachęcają do życia zgodnie z tym. Słowa są przykładowe: „nasze traktowanie was, odkąd staliście się wierzącymi, było nieskazitelnie prawe i sprawiedliwe”. Ilu z nas może tak powiedzieć? Nasze traktowanie innych często zależy od okoliczności i naszego nastroju. Ale tutaj widzimy, że Apostoł mówi, że było to nieskazitelnie prawe i sprawiedliwe. To pokazuje, jak bardzo przesłanie Ewangelii przeniknęło zachowanie Apostoła. Nie tylko z jego strony, ale także widzi dobro w innych, „przyjęliście to, czym naprawdę jest, Bożym przesłaniem, a nie jakimś ludzkim myśleniem; i nadal jest żywą mocą wśród was, którzy w to wierzycie”. Zastanówmy się: Czy moje traktowanie innych jest nienagannie prawe i sprawiedliwe?