Środa, 22 tygodnia czasu zwykłego

Ewangelia – Łk 4, 38-44

W Ewangelii widzimy bardzo zajętego Jezusa, który przechodzi z jednej czynności do drugiej. Wydaje się, że jest to jeden z naszych dni, w których przechodzimy z jednej czynności do drugiej. Ale w tym wszystkim Jezus znajduje samotne miejsce, aby być ze swoim Ojcem Niebieskim. Wszystkie Jego działania obracają się wokół tego. Jego jedności z Jego niebiańskim Ojcem. To jest centralny punkt. Stamtąd idzie do przodu i nie wraca. Wiele razy idziemy do przodu i zatrzymujemy się gdzieś, ponieważ brakuje nam tego centralnego punktu. Tego samotnego miejsca, gdzie możemy się modlić. My również jesteśmy zajęci wieloma czynnościami i zapominamy o znalezieniu samotnej przestrzeni, aby mieć czas z naszym Ojcem Niebieskim. Tak więc wyzwaniem, jakie stawia przed nami Ewangelia, jest znalezienie pośród wszystkich naszych zajęć, miejsca, w którym możemy być sami z naszym Ojcem w niebie.