Kiedy jesteś urażona lub kiedy czujesz się urażona, zazwyczaj pierwszą reakcją jest zemsta lub wycofanie się. Postawa zemsty lub nastawienie do wycofania się wynika z chęci obrony. Ale to nie są właściwe sposoby, aby się bronić. Jednym ze sposobów, aby się bronić jest posiadanie w sobie amortyzatorów. Najlepszym amortyzatorem przeciwko słownym atakom jest odpowiednia samoocena. Jeśli wiesz, kim jesteś, nikt nie może cię urazić. Im bardziej jesteś nieświadoma siebie, tym bardziej się obrażasz. Znajdź w sobie to, co w tobie najlepsze i to jest najlepszy amortyzator.

Don Giorgio