AKTUALNOŚCI

Utworzenie Regionu Niemieckiego Sióstr Maryi Niepokalanej

Dzień 19 marca 2023 roku był ważnym dniem w historii naszego Zgromadzenia. Dotychczasowa Prowincja Niemiecka została przeorganizowana w Region Niemiecki, ponieważ liczba Sióstr ciągle się zmniejsza, a Siostry są coraz bardziej zdane na pomoc.
W poprzednim Domu Prowincjalnym, w klasztorze św. Augustyna w Berlinie, Arcybiskup Heiner Koch odprawił z tej okazji uroczystą Mszę św. wraz z Księdzem Prałatem Stefanem Dybowskim. Na zakończenie Mszy św. przełożona generalna s. M. Sybilla Kołtan odczytała dekret ustanawiający Region Niemiecki. Następnie wręczyła nowej przełożonej regionalnej, s. M. Corduli Klafki, dekret nominacji oraz ikonę św. Józefa. Święty Józef jest patronem naszego Zgromadzenia i Przełożona Generalna powierzyła Region Niemiecki opiece i pomocy Świętego Józefa.
Nowa Przełożona Regionalna s. Cordula pełniła już urząd Przełożonej Prowincjalnej od 2006 r. i Przełożona Generalna podziękowała jej za wieloletnią wierną służbę i gotowość do dalszej pomocy w kształtowaniu losów Zgromadzenia w tych trudnych czasach jako Przełożona Regionalna.
Po nabożeństwie Siostry zasiadły razem z Księdzem Arcybiskupem i Księdzem Prałatem Dybowskim do kawy, ciasta i radosnej wymiany myśli. Przybyły również siostry z innych placówek naszego Zgromadzenia, co zaowocowało ożywionym spotkaniem.
Ten pamiętny dzień zakończył się wspólnymi nieszporami.
Niech św. Józef będzie dobrym i wiernym towarzyszem dla nowego Regionu naszego Zgromadzenia.

Share: