Kyrie eleison! Christe eleison, Kyrie eleison!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Józefie – módl się za nami.

 

Sługo Boży Księże Janie przyczyń się za nami /2x

Wierny Sługo Chrystusa przyczyń się za nami,

Ojcze Janie wrażliwy na głos Ducha Świętego,

Pokorny Synu Dziewicy Maryi,

Odważny Apostole Miłosierdzia,

Ubogi Synu ziemi śląskiej,

 

Przez Serce Maryi, wyproś nam łaski u Boga 2x

Łaskę żywej wiary, – wypraszaj nam księże Janie,

Wierne wypełnienie Woli Bożej

Serca rozmodlone i pragnienie uwielbienia Boga,

Serca wrażliwe na zagubionych, opuszczonych i potrzebujących,

Dar nowych powołań,

 

Sługo Boży Księże Janie, wstawiaj się za nami / 2x

Ojcze, który wszystko zawierzyłeś Maryi Niepokalanej – wstawiaj się za nami,

Ojcze, którego serce jest bogate modlitwą i ufnością,

Ojcze, który ukochałeś ubóstwo ponad wszelkie bogactwa świata,

Ojcze, który wzywałeś nas by żyć w jedności, zgodzie i miłości,

Ojcze, który poświęciłeś swe życie trosce o ratowanie dusz,

 

Sługo Boży Księże Janie, przyczyń się za nami /2x

Krzewicielu modlitwy i zawierzenia – przyczyń się za nami,

Kapłanie wzywający do ratowania dusz,

Opiekunie dusz moralnie zagubionych,

Ojcze opuszczonych, chorych i skrzywdzonych kobiet,

Założycielu Sióstr Maryi Niepokalanej,

 

Przez Serce Maryi, wyproś nam łaski u Boga 2x

Pragnienie służby moralnie zagrożonym kobietom – wypraszaj nam księże Janie,

Wytrwanie w trudach i przeciwnościach,

Zgodę, miłość i  jedność w naszych wspólnotach,

Wierność charyzmatowi, który został nam dany i zadany,

Miłosierdzie Boże w godzinę śmierci,

 

Sługo Boży Księże Janie, wstawiaj się za nami / 2x

Ojcze, który ofiarowałeś swe życie Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi – wstawiaj się za nami,

Ojcze, który zachęcałeś, byśmy były służebnicami sług,

Ojcze, który szedłeś drogą pokory i miłości Bożej,

Ojcze, który wzywałeś, by nasze domy stały się domem rodzinnym dla potrzebujących kobiet,

Ojcze, który przykładem życia pokazałeś jak służyć zagrożonym moralnie kobietom,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się

Boże, który rozpaliłeś serce Twojego sługi Jana Schneidera, prezbitera, wielką miłością do Eucharystii i całkowitym zawierzeniem Maryi Niepokalanej Dziewicy, prosimy uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego przyczyną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zakończenie

Ty jesteś źródłem naszej wiary – uwielbiamy Cię Boże.

Ty jesteś  źródłem naszej nadziei – uwielbiamy Cię Boże.

Ty jesteś źródłem naszej miłości – uwielbiamy Cię Boże.

 

tekst : s.M. Małgorzata Cur SMI,

s.M. Barbara Mroziak SMI

 

Imprimatur                                                                                                                                                                      

Do prywatnego odmawiania                                                                                                                              

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

L.Dz. 1105/2020

Wrocław, 17.11.2020