CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 14 lutego

Święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup
Pierwsze czytanie – Dz 13, 46-49
„Uczyniłem was światłem dla narodów, aby moje zbawienie dotarło aż po krańce ziemi”. Dlatego Paweł i Barnaba, mówiąc odważnie, głoszą słowo Boże całemu światu. Jezus Chrystus jest światłem dla wszystkich narodów. Głoszenie Ewangelii całemu światu jest ważne. Kogokolwiek spotkamy w naszym życiu, musimy dać tej osobie świadectwo tej prawdy. „Chciałbym pokazać światło twojemu życiu, ponieważ wierzę w Jezusa Chrystusa, który jest światłem dla narodów, do których należysz”. Każda osoba, którą spotykamy w naszym życiu ma prawo do tego światła, a my mamy być narzędziem, aby tej osobie o tym powiedzieć. Paweł i Barnaba byli o tym przekonani. Dlatego mówili o tym odważnie. Czasami my nie jesteśmy tak odważni w tej kwestii. Może nie jesteśmy co do tego przekonani. Zastanówmy się: czy wystarczająco odważnie mówimy innym, że Jezus Chrystus jest światłem w ich życiu?

 

Share: