Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Wtorek 33. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Zachariasz 2:14-17
W jedności z chrześcijaństwem wschodnim i upamiętniając poświęcenie w 543 r. Nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, zbudowanej obok Świątyni Jerozolimskiej, święto to upamiętnia „poświęcenie się” Maryi Bogu od jej niemowlęctwa, inspirowane Duchem Świętym, którego łaska napełniała ją od momentu jej niepokalanego poczęcia. Podobnie jak w przypadku narodzin Maryi, o przedstawieniu Maryi w świątyni czytamy jedynie w literaturze apokryficznej. W uznawanej za niehistoryczną relacji Protoewangelia Jakuba mówi nam, że Anna i Joachim ofiarowali Maryję Bogu w świątyni, gdy miała 3 lata. Miało to na celu wypełnienie obietnicy złożonej Bogu, gdy Anna była jeszcze bezdzietna. Pierwsze czytanie ogłasza, że Bóg przygotowuje się do wcielenia: „Śpiewaj, raduj się, córko Syjonu, bo przychodzę, aby zamieszkać pośród ciebie”. Wciela się i zamieszkuje pośród nas. I przychodzi ze swojego świętego mieszkania, którym jest Matka Maryja. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję świętość Matki Maryi?