Wtorek 26 tygodnia okresu zwykłego

Św. Wincentego a Paulo, Kapłana

Ewangelia – Łukasz 9:51-56

Jezus jest tym, który gani nas za każdym razem, gdy uciekamy się do przemocy. To nasza naturalna skłonność do reagowania przemocą, aby uczyć sprawiedliwości, zaprowadzać sprawiedliwość. Nasze poczucie sprawiedliwości zawsze upoważnia nas do egzekwowania sprawiedliwości wszelkimi środkami. Ale właśnie tam przychodzi nagana Jezusa, który idzie do Jerozolimy. Nadchodzi upomnienie Jezusa, który zamierza przyjąć krzyż za wszystkie grzechy innych. Upomnienie Jezusa, który swoją miłością wymierzy sprawiedliwość. Miłość i dzielenie się w prawdzie zawierają w sobie sprawiedliwość. Tam ten fragment ewangelii pyta nas: czy nasze poczucie sprawiedliwości prowokuje nas do uciekania się do jakichkolwiek środków, czy prowokuje nas do kochania i dzielenia się więcej w prawdzie? Chcesz oddać sprawiedliwość komuś, kto jest biedny, po prostu podziel się tym, co masz.