Święci Paweł Miki i Towarzysze, Męczennicy
Wtorek 5. tygodnia okresu zwykłego
Ewangelia – Marka 7:1-13
„Odłożyliście na bok przykazanie Boże, aby trzymać się ludzkich tradycji”. To bardzo ważna uwaga Jezusa na nasz temat. Często przywiązujemy wagę do ludzkich tradycji, a nie do przykazania Bożego. Widać to w każdej ludzkiej reakcji. Tak bardzo martwimy się tym, co inni mówią o nas i o naszych działaniach. Martwimy się tym, co inni komentują o nas i o naszych czynach. Martwimy się o to, co inni myślą o nas i o naszych działaniach. Ale we wszystkich tych sytuacjach rzadko myślimy o Bogu i Jego przykazaniach. Rozglądamy się wokół, zamiast patrzeć w górę. Taką postawą sprawiamy, że Słowo Boże staje się nieważne w naszym życiu. W naszym życiu ważne jest Słowo Boże, a nie słowa mężczyzn i kobiet wokół nas. Tradycje są dobre i dobrze jest ich przestrzegać. Ale zawsze priorytetem musi być Słowo Boże. Dziś obchodzimy święto św. Pawła Miki i jego towarzyszy, którzy nie zważali na słowo ludzkie, ale tylko na Słowo Boże. Zastanówmy się: Musimy być uważni na to, co mówi Bóg z Boga, a nie na to, co inni mówią o moich działaniach.