Nasze poczucie zachwytu lub podziwu dla inspirujących myśli i refleksji może działać jako blokada dla rzeczywistego wprowadzania zmian w naszym życiu. Podoba nam się refleksja, ale to wszystko! Bez efektu w prawdziwym życiu! Ponieważ podziwiać jest łatwo, ale zmienić się jest trudno. Podziwiamy myśli i tym zachwytem kończymy wszystko. Podziw staje się zamkniętymi drzwiami do serca, gdzie inspiracja ma dokonać zmian i ulepszeń. A więc uważaj, czy twój zachwyt nad modelami, refleksjami lub myślami zostaje zamknięty w drzwiach twego serca, czy też pozwalasz im dokonywać zmian na lepsze w twoim życiu?

Don Giorgio