Dużo się mówi o koronawirusie i tych wszystkich ograniczeniach wszędzie – tak, trzeba to traktować poważnie …

Ale jest też coś innego na tym świecie –

mianowicie – wyjątkowy dzień dla wspólnoty sióstr w Cochem na Klosterberg.

Nasza siostra M. Franziska, 28 października 2020 roku obchodziła 95 urodziny.

Niestety nie miałyśmy w domu Mszy świętej, ale świętowanie w gronie sióstr rozpoczęłyśmy od nabożeństwa liturgicznego w naszej pięknej kaplicy. Tematem nabożeństwa był fragment psalmu:

„Panie, znasz mnie

Przenikasz mnie do głębi“

według Ps. 139.

Oczywiście śpiewałyśmy znane i lubiane pieśni takie jak „Bliżej, bliżej, bliżej Twego serca, Jezus pociąga mnie w radości i bólu”… i „Witaj Królowo”.

Następnie  był urodzinowy obiad w refektarzu – porcje lodów okazały się szczególnie ważne w tym świętowaniu.

Kiedy zapytałam siostrę Franziskę, gdyby była znowu młoda, czy ponownie wybrałaby nasze Zgromadzenie, odpowiedziała: „Ależ oczywiście, siostro Przełożona – znam nasze siostry jeszcze z domu rodzinnego, bo Siostry Maryi Niepokalanej były w Prieselwitz. Siostra Asisa kiedyś opatrywała mi ramię. A ponieważ tak dobrze mi pomogła, zawsze wolno jej było samej ścinać kwiaty w naszym ogrodzie dla Matki Bożej w kościele. Cała nasza rodzina miała nabożeństwo do Matki Bożej i dobre relacje z Siostrami Maryi Niepokalanej i będzie to trwać tak długo, jak będziemy żyć ”.

Siostra Franziska jest najstarszą siostrą w prowincji niemieckiej i jesteśmy wdzięczne, że mieszka w naszym klasztorze !

Siostra M. Felicitas