Ponieważ w tym roku wszystko jest inaczej – więc na naszym cmentarzu również nie było uroczystego błogosławieństwa. Mimo to zapaliłyśmy znicze na grobach naszych sióstr i modliłyśmy się za nie.

Ojciec Michał od Braci Franciszkanów z zaprzyjaźnionego klasztoru Ebernach odprawił Mszę św. za wszystkie zmarłe siostry Zgromadzenia, w której uczestniczyłyśmy wraz z siostrami z Treis Karden w naszej kaplicy w Klosterberg.

Przyniósł następujący tekst modlitwy Norberta M. Beckera:

 

Boże, powierzamy te siostry Tobie.

Trzymaj je mocno w ramionach!

Daj im swoje miłosierdzie w zbawczej mocy Twojego pokoju.

 

Boże, powierzamy te siostry Tobie.

Obdarz ich życiem poza naszym czasem

Ulecz wszystkie rany w pocieszającej mocy swojej miłości.

 

Boże, powierzamy te siostry Tobie.

Przyjmij je do swojego pokoju,

dać im nowe życie w chwale Twojego Królestwa.

 

Boże, powierzamy te siostry Tobie.

A my ufamy w Twoją wierność

Mamy nadzieję na nowe życie w naszej wędrówce do Twojej radości.

 

Panie, daj wszystkim naszym zmarłym siostrom

Wieczny odpoczynek

A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju!

 

 

Siostra M. Felicitas