24 Niedziela w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 15, 1-32
„Raduj się ze mną”, To powtarza się trzykrotnie w tym fragmencie Ewangelii. Raduj się, bo znalazłeś zagubioną owcę, raduj się, bo znalazłeś zagubioną monetę, raduj się, bo znalazłeś zagubionego syna. Kiedy tego jednego nie ma, nie możemy się cieszyć. Tym kimś może być każdy, ale bez tego kogoś nie możemy się cieszyć, nie jesteśmy kompletni. Każdy z nas jest ważny. Nikogo nie da się zastąpić. Dzisiejsza ewangelia potwierdza zamysł Jezusa. On nadal szuka tego zagubionego, aż go znajdzie. Jezus czuje ból zagubionych. Przed nami pytanie: czy chcesz być narzędziem Boga w Jego poszukiwaniu zagubionego? Aby uczestniczyć w radości Pasterza, który znajduje zagubioną owcę, musisz utożsamić się z Jego umysłem, który nieustannie szuka zagubionych i zaginionych. Im bardziej jesteś blisko Serca Jezusa, tym bardziej odczuwasz ból zagubionych i zaczynasz ich szukać. Czy odczuwasz ból zagubionych?