Poniedziałek 1. tygodnia Adwentu
Święty Jan Damasceński, kapłan, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – Izajasz 2:1-5
Ta medytacja jest bardzo ważna, ponieważ uczy, jak zaprowadzić pokój na świecie, powstrzymując wszelkie wojny i konflikty. Kluczowe jest ostatnie zdanie. „Chodźmy w światłości Pańskiej”. Kiedy zaczynamy chodzić w świetle Pana, wszystko się zmienia. Będziemy przekuwać miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Nie będziemy podnosić miecza przeciwko sobie i nie będziemy ćwiczyć się w walce. Zamienimy każdą okazję do nienawiści w okazję do miłości i czynienia dobra, każdą okazję do mówienia źle w okazję do mówienia dobrze. Ponieważ chodzimy w świetle Pana, a nie w świetle naszego samolubstwa. Aby chodzić w świetle Pana, musimy nauczyć się akceptować władzę Pana nad nami. Tego musimy nauczyć się na górze Pana, w Świątyni Boga. Oznacza to, że uczymy się tego z modlitwy i Słowa Bożego. Zastanówmy się: Czy chodzę w świetle Pana, czy w świetle mojego egoizmu?