Święta Agnieszka, dziewica, męczennica
w sobotę 2 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Hbr 9:2-3,11-14
W Jezusie Chrystusie Miejsce Święte i Święte Świętych stają się jednym. On jest doskonałą przestrzenią, w której spotykają się Miejsce Święte i Święte Świętych. On złożył doskonałą ofiarę. A dlaczego to uczynił? Zrobił to dla nas, dla każdego z nas. Złożył siebie jako doskonałą ofiarę Bogu przez wiecznego Ducha, który może oczyścić nasze wewnętrzne ja z martwego działania, abyśmy wykonywali naszą służbę dla żywego Boga. Tutaj rozumiemy znaczenie Jego ofiary. To nie krwią kozłów i cielców, ale swoją własną krwią zdobył dla nas wieczne odkupienie. Ponieważ jest to Jego własna krew i ponieważ On przyjął naszą naturę, to już nie jest to oczyszczenie naszego zewnętrznego życia, ale jest to oczyszczenie naszego wewnętrznego życia, oczyszczenie w naszym wnętrzu od martwych działań, działań, które szerzą ciemność. To oczyszczenie uzdalnia nas do pełnienia służby dla żywego Boga, służby, która rozświetla życie innych. Kiedy siedzisz przed Jezusem w tabernakulum, to oczyszczenie realizuje się, kiedy uczestniczysz w Świętej Eucharystii, to oczyszczenie staje się rzeczywistością. Zastanówmy się: Krew Jezusa Chrystusa dokonuje oczyszczenia naszego wnętrza, ponieważ On przez swoje wcielenie uczestniczył w naszej naturze.